Het nieuwe afvalstoffenbeleid in Maasgouw is een rommeltje

zondag 23 januari, 2022

Per 1 januari is het nieuwe afvalstoffenbeleid van onze gemeente ingegaan. Uit onderzoek is gebleken dat er veel GFT en ander recyclebaar afval bij het restafval terecht komt. Momenteel wordt 60% gescheiden, de rijksoverheid wil dit verhogen naar 75%. De overheid wil dat er per adres minder huishoudelijk afval komt en dat 75% van dat afval wordt gescheiden. Daarmee gaat het restafval omlaag van ongeveer 250 kilo per inwoner per jaar naar 100 kilo in de toekomst. Wij van Nieuw Links Maasgouw staan positief tegenover betere afvalscheiding en inwoners die meer milieubewust bezig zijn en zo bijdragen aan een schonere duurzame wereld.


Om er voor te zorgen dat wij beter ons afval scheiden heeft de Gemeente Maasgouw nieuw beleid gemaakt. Bij dit nieuw beleid is er geen sprake geweest van burgerparticipatie. De gemeenteraad heeft ook geen kaderstellende rol gehad in het afvalstoffenbeleid. Nieuw Links Maasgouw heeft erop aangedrongen dat er in de zomermaanden vaker per maand afval zou worden opgehaald om te voorkomen dat bij hete periodes sprake zou kunnen zijn van veel insecten en ongedierte in de kliko's. De coalitiepartijen wilden hier duidelijk niet aan.

Daarnaast vinden wij dat de milieuparkjes prima open hadden kunnen blijven zodat de inwoners het PMD afval op een hygiënische manier hadden kunnen wegbrengen. Nu liggen de straten vol PMD-zakken die door wat wind overal heen kunnen waaien. Ook kunnen de PMD-zakken eenvoudig kapot scheuren dat weer insecten en ongedierte aantrekt.

De PMD-containers zijn inmiddels weggehaald maar veel inwoners waren van de datums niet goed op de hoogte. Mensen hadden hun PMD-zakken tijdig aan straat gezet maar toch werden de PMD-zakken niet opgehaald of pas dagen later. In een folder die de gemeente heeft verspreid stond ook een verkeerde website vermeld. Een website die helemaal niet van de Gemeente Maasgouw was. Daarnaast horen we van inwoners dat de afvalwijzer niet als overzichtelijk wordt ervaren. Het ruilen van de containers verloopt ook nogal stroef. In Maasbracht en andere dorpen staan al velen dagen de containers buiten om omgeruild te worden.

Helaas moeten we concluderen dat het afvalstoffenbeleid een rommeltje is geworden waarbij het college van burgemeester en wethouders steken heeft laten vallen in de communicatie. Deze communicatie was volgens ons niet helder en eenduidig naar de inwoners toe. Bij veel milieuparkjes was de afgelopen weken veel rommel van PMD-zakken aanwezig. Wij horen van veel inwoners dat ze heel gefrustreerd zijn over de communicatie en het hele proces van het nieuwe afvalbeleid. Wij begrijpen dat helemaal en hopen dat zoiets anders verloopt in de toekomst.

Er zijn (coalitie) partijen die dit alles zien als kinderziektes die we maar voor lief moeten nemen, maar wij vinden dat deze problemen echt voorkomen hadden kunnen worden. Als er meer na was gedacht over een heldere en eenduidige communicatie, meer inspraak was geweest van de raad én van inwoners (middels een werkgroep) was een hoop frustratie en rommel op straat voorkomen. Gelukkig zijn er verkiezingen van 14 tot en met 16 maart en kan er gestemd worden op een andere visie en een ander beleid.