Nieuws

Informatie bijeenkomst renovatie stuw Linne

vrijdag 4 september, 2020

Op vrijdag 4 september was er door Rijkswaterstaat een informatie bijeenkomst georganiseerd voor burgemeester, wethouders, raadsleden en fracties van de lokale poltitiek.

Ons commissie lid Nico Evens was namens Nieuw Links Maasgouw aanwezig en was getuige van het in-hijsen van het laatste juk. De stuw is grondig gerenoveerd en kan zijn taak de komende 15 jaar weer aan.

Lees verder

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2020

woensdag 6 november, 2019

“Maasgouw leeft” is de titel van de programmabegroting en er gebeurt inderdaad heel veel in de gemeente Maasgouw vóór de burgers. Maar naar onze mening zou er nog meer mogen gebeuren samen met de burgers. Het begrip burgerparticipatie zou naar onze mening nog meer uitgebouwd mogen worden. Daar ligt wat ons betreft de uitdaging voor de komende periode. Wij gaan ons daar zeker voor inzetten en we hopen met ons ook de andere partijen, het college en de ambtelijke organisatie.

Lees verder

MYSTERY BURGER: HOE SMOOR JE GOEDE BEDOELINGEN?

maandag 21 oktober, 2019

Lees verder

Progressieve raadsfracties zien sociale kansen in energietransitie

dinsdag 17 september, 2019

Tijdens een bijeenkomst van afgevaardigden van de progressieve raadsfracties op zaterdag 14 september 2019 te Panningen is een reeks uitgangspunten voor de energietransitie opgesteld.

Lees verder

Wandelen met Nieuw Links Maasgouw

dinsdag 10 september, 2019

Nieuw Links Maasgouw gaat de komende maanden een aantal wandelingen maken door onze mooie gemeente Maasgouw. 

Lees verder

Anneke Bours neemt afscheid als raadslid in Maasgouw

dinsdag 2 juli, 2019

Anneke Bours, raadslid in de gemeente Maasgouw voor de partij Nieuw Links Maasgouw, kondigde na 21 jaar politiek actief te zijn geweest, haar vertrek aan tijdens de laatste raadsvergadering. Zij wil graag plaats maken voor de volgende generatie. Jongeren hebben immers de toekomst volgens Anneke. Daarnaast wil Anneke meer tijd doorbrengen met haar familie. Iets wat er nu regelmatig bij inschiet.

Lees verder

Algemene beschouwingen Nieuw Links Maasgouw

maandag 12 november, 2018

Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw’. 
De gemeente gaat, samen met partners, werken aan een duurzame ontwikkeling vanuit sociaal, ecologisch en economisch perspectief.

Lees verder

Terugblik Algemene beschouwingen

maandag 12 november, 2018

Samen hebben we hard gewerkt om de speerpunten van NLM in de komende jaren op te pakken.  In onze algemene beschouwingen hebben we onderwerpen van ons programma die wij belangrijk vinden naar voren gebracht.

Lees verder

Motie Nieuw Links Maasgouw

dinsdag 30 oktober, 2018

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2018 is de door Nieuw Links Maasgouw en LVM ingediende motie Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022 unaniem aanvaard.

Lees verder

De week van Alfabetisering

woensdag 26 september, 2018

Week van de alfabetisering 

Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseerde Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot en met 9 september 2018 de week van de alfabetisering. Een delegatie van Nieuw Links Maasgouw had in die week een afspraak met Karin Kamps, welzijnswerker bij Menswel. We hebben met deze gepassioneerde vrouw gesproken over het probleem van de laaggeletterden en hoe moeilijk, vooral laaggeletterde autochtonen te bereiken zijn. Vanuit haar functie is zij betrokken bij het project Taalcoaching op Maat van Bibliocenter en gemeente Maasgouw.

Lees verder

Werkbezoek Stichting Kledingbank Limburg

donderdag 30 augustus, 2018

Onlangs heeft Nieuw Links Maasgouw een werkbezoek gebracht aan stichting Kledingbank Limburg. Nieuw Links Maasgouw wil dat mensen die het echt nodig hebben ook zorg krijgen en geholpen worden. Een sociaal hart waar iemand die zorg nodig heeft niet in de kou blijft staan.

Lees verder

Terugkijkend is Nieuw links teleurgesteld over het verloop van de formatieonderhandelingen.

woensdag 30 mei, 2018

Gesteund door de uitslag van de verkiezingen, van 0 naar 2 zetels, gingen we gemotiveerd en vol vertrouwen de formatiegesprekken in. Gesprekken waarin bestuurlijke vernieuwing om het vertrouwen van de burgers terug te winnen een prioriteit zou zijn.

Lees verder

6,8 miljoen voor de verbouwing van het gemeentehuis en geen cent meer

woensdag 23 mei, 2018

Het krantenartikel van De Limburger van 15 mei 2018 luidt “Wifi vergeten: verbouwing gemeentehuis Maasbracht duurder” waarop wij als politieke partij talloze en verontwaardigde reacties van burgers hebben ontvangen. Allen met dezelfde strekking: ‘Hoe is dit mogelijk’, ‘Dit is niet te geloven’ Wat een blunders’, ‘En dat in 2018’ etc.

Lees verder

Kinderen in armoede

maandag 12 maart, 2018

Jaarlijks krijgt onze gemeente 65.000 euro van het Rijk om kinderen, die in armoede leven iets extra’s te geven. Dit geld wordt in natura gegeven bijvoorbeeld een winterjas, een fiets, een smartphone. Maar het gemeentebestuur wil dit geld niet aan de kinderen besteden, die daar recht op hebben.

Lees verder

Dijkversterking Wessem

zondag 4 maart, 2018

Op donderdag 1 februari hebben we overleg gehad met dhr. Roumen en dhr. Verbruggen van het Comité Behoud Historisch Aanzicht Wessem over de dijkverhoging.

Lees verder

Nieuw Links Maasgouw pleit voor meer huurhuizen in Maasgouw

zondag 4 maart, 2018

Nieuw Links Maasgouw wil dat er in de gemeente Maasgouw goedkope huurhuizen worden gebouwd.

Lees verder

Werkbezoek Hoeskamer 't Leuke in Beegden

zondag 4 maart, 2018

Jolanda (nummer 4 op de lijst Nieuw Links Maasgouw) en Pollie (nummer 2) waren vrijdag 2 maart op werkbezoek in Beegden bij Hoeskamer ’t Leuke.

Lees verder

Nautische Boulevard Wessem

zaterdag 24 oktober, 2020

Gemeente Maasgouw koopt het perceel en vastgoed van Maasdijk 3 te Wessem voor een bedrag van 820.000. Nieuw Links heeft afgelopen raadsvergadering tegen gestemd.

Lees verder

Waar wij voor staan

Nieuw Links Maasgouw is een jonge  politieke partij met enthousiaste en gemotiveerde mensen. Met een frisse sociale kijk op de samenleving willen we voor alle inwoners werken aan een Maasgouw waar iedereen trots op is! Onze ambities en inzet zijn gericht op thema's als zorg, wonen, duurzaamheid en energie, milieu en gezondheid, veiligheid, welzijn, werk en inkomen.

Standpunten

  • Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen!
  • Stille armoede beter in kaart brengen en terugdringen!
  • Minimaal 30% van de nieuwbouw voor sociale woningbouw en starters!
  • Woningen en bedrijven duurzaam bouwen/maken zonder winstoogmerk. Toezicht en handhaving op milieu door regelmatige en niet vooraf aangekondigde bedrijfscontroles!
  • Het openbaar bestuur dient transparant en dienstbaar te worden naar zijn burgers!
  • Geen gemeentelijke belastingverhoging voor minder draagkrachtige en de financiële middelen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn!
  • Nieuw Links Maasgouw is voorstander van goede bereikbaarheid, vervoer is voor iedere burger toegankelijk en betaalbaar!
  • Stimuleren en ondersteunen van de lokale economie!
  • Burgers moeten zich weer veilig kunnen voelen in hun eigen dorp!