Kandidatenlijst

1. Anneke Bours-Vogels

Brachterbeek

Anneke Bours - Vogels

Mijn naam is Anneke Bours-Vogels, 60 jaar en geboren en opgegroeid in Brachterbaek.

Ik ben getrouwd met Frans Bours en hij is mijn rots in de branding. We wonen in Brachterbaek en hebben twee zonen; Ralph en Carsten. Mijn gezin geeft me veel energie en motivatie. In mijn vrije tijd geniet ik van wandelen en fietsen samen met vrienden of met Frans. We zoeken vaak de natuur op en genieten van de rust en schoonheid van onze mooie omgeving.

Vanaf 1994 heb ik mij ingezet om de belangen van mensen te behartigen via de politiek als commissielid, wethouder, raadslid en fractievoorzitter. Al die jaren ben ik mezelf gebleven, ik ben open, eerlijk en werk transparant. Wel met een kritische houding ten opzichte van het college, de gemeenteraad, ambtenaren en burgers. 

Waar sta ik voor: de kloof tussen arm en rijk verkleinen en te knokken voor mensen die het niet makkelijk hebben in het leven. Ook wil ik niet dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd door de gemeente. De laatste jaren komen de zorggelden van onze gemeente deels terecht in de pot van de algemene middelen. Daar worden bijvoorbeeld wegen en rotondes van aangelegd. Graag zou ik zien dat het geld voor zorg ook daadwerkelijk aan zorg wordt uitgegeven! Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid in alle kernen behouden blijft en er goede voorzieningen zijn. Dat er een veilige en open samenleving komt waarin diversiteit gekoesterd wordt. Waar respect voor elkaar het uitgangspunt is en waar we allemaal kunnen werken, wonen en leven. De overheid moet niet boven de burgers staan maar dienstbaar zijn. De overheid moet burgers, ondernemers en verenigingen verbinden, faciliteren en ondersteunen. Daarnaast wil ik de opwarming van de aarde proberen tegen te gaan. We moeten duurzaam omgaan met ons milieu omdat we maar één aarde hebben. Een aarde die we kunnen doorgeven aan onze kinderen en de generaties na hen.

Nieuw Links Maasgouw is voor mij een nieuwe kans om met een jonge, enthousiaste en zeer gemotiveerde groep verandering te brengen. Waarbij ik mijn kennis en ervaring kan delen en inzetten. Ik hoop de komende raadsperiode met veel enthousiasme aan de slag te gaan voor de mensen in Maasgouw.

2. Pollie Kaal-Hermans

Wessem

Pollie Kaal - Hermans

Mijn naam is Pollie Kaal, 45 jaar oud en getrouwd met Irmo. Samen hebben we een dochter van 18 en twee zoons van 16 en 14 jaar. Sinds juli 2008 wonen we met veel plezier in Wessem. Na het VWO heb ik in Tilburg de HBO-studie Academie Mens en Arbeid gevolgd en daar mijn diploma behaald. Vervolgens ben ik in diverse functies werkzaam geweest op het gebied van arbeidsbemiddeling en re-integratie. Daarna heb ik gewerkt bij de gemeente Nederweert als personeelsfunctionaris. Na een bewuste pauze in het arbeidsproces heb ik mijn hart gevolgd en ben als pedagogisch medewerkster gaan werken op een peuterspeelzaal. Nu ben ik werkzaam bij HOERA  Kindercentra locatie Ittervoort op de peutergroep. De afgelopen jaren heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan als lid en voorzitter van de Ondernemingsraad bij mijn werkgever en de Medezeggenschapsraad van de basisschool. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen en te aqua joggen. Ik ga graag uiteten en als er in ons dorp iets te doen is vind ik het leuk om daar heen te gaan. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de politiek en in de medemens.  Ik kan mezelf wel typeren als mensenmens en ik zou me graag in willen zetten voor alle inwoners van de gemeente Maasgouw.

3. Sylvano Oosterwaal

Maasbracht

Sylvano Oosterwaal

Mijn naam is Sylvano Oosterwaal en ik ben 24 jaar oud. De reden dat ik heb geholpen met het opzetten van deze nieuwe partij, Nieuw Links Maasgouw, is dat ik vind dat de gemeente Maasgouw meer naast de inwoners van Maasgouw moet staan en niet er boven. Ik heb zelf het afgelopen jaar als commissielid binnen de gemeente Maasgouw deelgenomen. Hierdoor heb ik al vele punten gezien wat beter kan en hoe het beter moet. Zo zijn wij ook een nieuwe partij begonnen met standpunten voor de inwoners en van de inwoners. Dit is een belangrijk onderdeel voor mij geweest om mij ook verkiesbaar te stellen binnen deze partij. Zo wil ik de drempel verlagen tussen de burger en de gemeente. Zo merk ik dat vele burgers niet weten welke ondersteuning ze kunnen verwachten van de gemeente en hierdoor onnodig geld uitgeven.
Ik ben enthousiast om mij voor jullie in te zetten om deze drempel te verlagen en de gemeente weer van ons te maken. Tevens wil ik mij inzetten om een beweeglijk Maasgouw te behouden. Zo wil ik dat iedereen in de mogelijkheid is om te kunnen sporten en dat helpt niet als alle verenigingen blijven fuseren en de afstanden naar de sportverenigingen verder van huis ligt. Ik heb er vertrouwen in dat wij dit met z’n allen waar kunnen maken! Zo moeten wij als inwoners ons niet aanpassen aan de gemeente, maar de gemeente moet zich aanpassen aan de inwoners.

4. Jolanda Vullings-Welles

Beegden

Jolanda Vullings - Welles

Ik ben Jolanda Vullings -Welles 34 jaar uit Beegden. Met een klein uitstapje naar Roermond in 2007 weer terug verhuisd naar Beegden. Ik ben getrouwd met Paul Vullings en moeder van Floor (7)

Zelf ben ik alweer 16 jaar werkzaam in de retail. Hiervan sinds 2007 actief in de ondernemingsraad. En vanaf 2013 voorzitter.

Ook ben ik een zeer actief kaderlid voor het FNV. Van 2013 tot 2017 heb ik zitting genomen in het Ledenparlement, hierin ben ik gekozen als afgevaardigde voor de  sector Handel.

Ook ben ik voor het FNV actief tijdens de spreekuren in Roermond en Weert. Hier kunnen leden en niet leden terecht met vragen over arbeid en sociale zekerheid.

“Kort bie de luuj”

De laatste jaren is de politiek alleen maar meer vervreemd van de burgers. Terwijl deze hier wonen en werken.

Tijd voor verandering!

Tijd voor nieuw links Maasgouw!

5. Ostar van den Berg

Heel

Ostar van den Berg

Ik ben Ostar van den Berg, 46 jaar, getrouwd met Bianca van den Berg- Deneer uit Wessem en hebben samen 3 kinderen, ik ben opgegroeid in Beegden en sinds 2002 woonachtig in Heel.

Tot 2015 ben ik 25 jaar actief bestuurslid van Stichting Jeugdwerk HEPAPOLOS geweest in Heel, waarvan de meeste jaren in de functie van secretaris. HEPAPOLOS staat voor Heel, Panheel, Pol en Osen. Stichting Jeugdwerk HEPAPOLOS organiseerde in die periode de activiteiten in het kader van jeugdvastelaovendj, Koninginnedag, Sint Maarten, de intocht van Sint Nicolaas en Open Jeugd- en Jongerenwerk.

In 2003 was ik medeoprichter van Buurtvereniging de Tump in Heel waarvan ik een aantal jaren voorzitter was. Buiten de jaarlijkse buurtbarbecue en veel andere activiteiten was er ook oog voor verkeersveiligheid en buurtpreventie.

In de periode 2006 – 2016 was ik werkzaam bij Veolia Transport waar ik lid was van de ondernemingsraad, de Centrale Ondernemingsraad en secretaris van de Europese Ondernemingsraad van Veolia Environnement. Naast personenvervoer was Veolia actief in de energiesector, waterdistributie en zuivering en afvalverwerking.

Sinds 1993 ben ik actief kaderlid bij FNV. Al meer dan tien jaar vervul ik de functie van secretaris en de laatste jaren van voorzitter bij het bedrijfsafdelingsbestuur streekvervoer. Bij de laatste aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg ben ik van het begin tot het einde zeer actief betrokken geweest. Bij de vakbond ben ik ook landelijk actief. In de periode van de Europese Ondernemingsraad onderhield ik regelmatig contacten met Europese vakbonden, politieke partijen en organisaties.

Bij de vakbond en ondernemingsraad heb ik de volgende vaardigheden verder ontwikkeld: organiseren, actief luisteren en meedenken, leren van elkaar en niet denken in problemen maar oplossingen.

6. Nico Evens

Linne

Nico Evens

Ik ben geboren op  8 augustus 1960 in Weert en opgegroeid in Roermond, Weert, Nijmegen en Maasbracht. Getrouwd met Marlies en ouders van inmiddels twee volwassen zonen. Ruim 30 jaar exploiteerde ik samen met mijn echtgenote Marlies een binnenvaart onderneming.  Tijdens die 30 jaar was ik resp. bestuurder, voorzitter van de oudercommissie van het internaat De Maasvaart en  bestuurder, voorzitter van de schippersvereniging Koninklijke Schuttevaer. Sinds 1997 inwoner van de gemeente Maasgouw. Eerst in Maasbracht en sinds 2005 in Linne. In 2016 heb ik door omstandigheden het leven op het water afgesloten en ben sindsdien werkzaam als regiocoördinator voor Koninklijke BLN Schuttevaer en zzp nautisch consultant.  Mijn ambitie is een toegankelijke overheid waar iedereen zich gewaardeerd voelt. Waar  ruimte en mogelijkheden liggen voor juist de generaties die het moeilijk hebben in onze samenleving. Ik denk daarbij aan de jongeren die in start van hun leven staan en de ouderen in de laatste fases van hun leven. Ook ambieer ik te kunnen bijdragen aan een goede bestuurlijke organisatie die van Maasgouw een gemeente maakt die in positieve zin opvalt.

Waar wij voor staan

Nieuw Links Maasgouw is een jonge  politieke partij met enthousiaste en gemotiveerde mensen. Met een frisse sociale kijk op de samenleving willen we voor alle inwoners werken aan een Maasgouw waar iedereen trots op is! Onze ambities en inzet zijn gericht op thema's als zorg, wonen, duurzaamheid en energie, milieu en gezondheid, veiligheid, welzijn, werk en inkomen.

Standpunten

  • Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen!
  • Stille armoede beter in kaart brengen en terugdringen!
  • Minimaal 30% van de nieuwbouw voor sociale woningbouw en starters!
  • Woningen en bedrijven duurzaam bouwen/maken zonder winstoogmerk. Toezicht en handhaving op milieu door regelmatige en niet vooraf aangekondigde bedrijfscontroles!
  • Het openbaar bestuur dient transparant en dienstbaar te worden naar zijn burgers!
  • Geen gemeentelijke belastingverhoging voor minder draagkrachtige en de financiële middelen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn!
  • Nieuw Links Maasgouw is voorstander van goede bereikbaarheid, vervoer is voor iedere burger toegankelijk en betaalbaar!
  • Stimuleren en ondersteunen van de lokale economie!
  • Burgers moeten zich weer veilig kunnen voelen in hun eigen dorp!