Motie Nieuw Links Maasgouw

dinsdag 30 oktober, 2018

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2018 is de door Nieuw Links Maasgouw en LVM ingediende motie Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022 unaniem aanvaard.


1. Dat wil zeggen dat alle partijen die zitting hebben in de raad, het verzoek van NLM en LVM aan het college ondersteunen, om naast handhavende controles bij klachten of meldingen over de verkoop van alcohol aan minderjarigen, ook controles uit te voeren door het jaar heen. 

2. Verder verzoeken we om het onderwerp van alcoholpreventie jaarlijks aan de orde te stellen tijdens het overleg met horecaondernemers, - exploitanten en de detailhandel.

3. Tenslotte verzoeken we om het terugdringen van alcoholgebruik van minderjarigen als speerpunt op te pakken voor 2019. 

De verantwoordelijke wethouder, de heer Wilms, heeft toegezegd gehoor te geven aan deze verzoeken. Hiermee zijn we zeer blij en we hopen dat hierdoor de missie die de gemeente Maasgouw zich gesteld heeft namelijk: jongeren onder 18 jaar drinken geen alcohol en jongeren onder 23 jaar matigen het alcoholgebruik beter aan te sturen is.