Nieuw Links Maasgouw bezoekt voedselbank Midden-limburg in Roermond

zondag 30 april, 2023

In het kader van onze inzet om te werken aan de armoedebestrijding in onze gemeente, hebben 8 leden van NLM waaronder de fractie en bestuur een bezoek gebracht aan de Voedselbank Midden-Limburg te Roermond. 


Wij werden vriendelijk ontvangen door bestuurslid de heer Jos van Buel, die ons ook een duidelijke uitleg en rondleiding gaf.

Doelstelling van de Voedselbank is:

      • Bevorderen van zelfredzaamheid
      • Bieden van voedselhulp
      • Geen voedsel verspillen.

Motto: ‘NIET VOOR BROOD ALLEEN”

Mensen kunnen er inderdaad terecht voor zowel voedingsmiddelen als andere nuttige producten zoals wasmiddel, toiletartikelen, snoepgoed en lekkernijen. Ook verse groenten, vlees, vis en broodbeleg worden aangeboden. Deze worden bewaard in koel- en vriesruimten. Er is een persoon aangesteld, die instaat voor de voedselveiligheid. Ook krijgt De Voedselbank regelmatig controle om na te gaan of alles voldoet aan de normen.  Men probeert wekelijks 25 items per persoon aan te bieden. Het wekelijkse voedselpakket is een aanvulling voor de wekelijkse behoeften.

De Voedselbank Midden-Limburg krijgt zowel waarderingssubsidies van de Provincie als van de aangesloten gemeenten. De fondsenwerving verschilt per gemeente. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers. Niemand krijgt een salaris. Voedselbank Roermond is een verzamelplaats en sorteercentrum voor de gemeenten Echt, Roerdalen, Leudal en Maasgouw en is tevens uitgiftepunt voor Roermond.

Mensen die hulp nodig hebben, kunnen zich zelf aanmelden in Roermond. Soms gebeurt dit ook via instanties (sociale dienst, huisarts, scholen) of na een voorlichting. Ze worden uitgenodigd voor een intake-gesprek. Daarna wordt beoordeeld of ze in aanmerking komen voor ondersteuning. Vraag is, hoe het komt dat afdeling Maasgouw (uitgiftepunt in Heel) duidelijk minder deelnemers heeft dan andere regio’s. Heeft de bevolking van Maasgouw minder behoefte aan ondersteuning of moet de gemeente de mensen nog beter inlichten wat betreft hulp inschakelen van de voedselbank?

Wij als NLM willen een actie gaan starten om zo Voedselbank Midden-limburg in de nabije toekomst een financiële gift aan te kunnen bieden.