NLM dient motie afschaffing hondenbelasting in

maandag 8 november, 2021

Morgen staat de begrotingsbehandeling 2022 op de planning voor de gemeenteraad van gemeente Maasgouw. Hierin zal Nieuw Links Maasgouw een motie indienen die het College van B&W oproept om de hondenbelasting af te schaffen. Partijen LVM en PWM hebben aangegeven deze motie mede te willen indienen. NLM vindt de hondenbelasting niet meer van deze tijd en deze belasting kan ook op steeds minder maatschappelijk draagvlak rekenen.
 


De invoering van hondenbelasting vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen toen er belasting werd geheven op honden ten dienste van bedrijfsvoering (bijv hondenkarren) en om hondsdolheid te kunnen bestrijden en de overlast van zwerfhonden te beperken. Deze bestaansredenen vinden wij niet meer relevant in de huidige tijd. Daarnaast hebben inmiddels al 46% van alle gemeentes in Nederland de hondenbelasting reeds afgeschaft. Er is dit jaar ook een tweede kamermeerderheid gekomen om deze belasting af te schaffen.

Het hebben van een hond draagt bij aan een betere conditie en een betere mentale en fysieke gezondheid. Juist in deze tijd waarin de gezondheid en het houden van een goede gezondheid belangerijker dan ooit is. Door hondenbezitters te belasten raken we ook vooral de midden- en lagere inkomens met een hond gezien de hondenbelasting geen onderscheid maakt in inkomen. Kortom, vinden we dat het hebben van een hond net zoals het hebben van een kat of een ander huisdier niet belast zou moeten worden.