Terugblik Algemene beschouwingen

maandag 12 november, 2018

Samen hebben we hard gewerkt om de speerpunten van NLM in de komende jaren op te pakken.  In onze algemene beschouwingen hebben we onderwerpen van ons programma die wij belangrijk vinden naar voren gebracht.


Onze inspanningen hebben zich toch geloond want drie moties zijn unaniem aangenomen: motie MER. De MER kost steeds meer geld en door knelpunten loopt de dienstverlening naar de burgers niet zoals het hoort. In de motie MER is besloten dat de raad geïnformeerd wordt over de financiële ontwikkelingen m.b.t. het (financiële) personeelsbeleid bij de MER en de interne organisatie. In de aangenomen motie sociale wijkteam wordt de gemeente gevraagd te onderzoeken of het verplaatsen van sociale wijkteam van locatie Beegden naar de kern Heel een meerwaarde zou kunnen opleveren (toename aantal bezoekers).  De derde unaniem aangenomen motie gaat over de website van Gemeente Maasgouw. Nieuw Links Maasgouw wil dat de website toegankelijker, leesbaarder en gebruikersvriendelijker wordt met kort en bondige informatie gericht op burgers. 

We hebben ook een motie ingediend over kinderarmoede. Volgens het huidige beleid wordt momenteel aan gezinnen in armoede 2 kledingpakketten per jaar verstrekt. We hebben aan de gemeenteraad gevraagd om een extra jaarlijkse kledingdag voor kinderen in armoede te organiseren. Voor die kledingdag koopt de Kledingbank nieuwe kinderkleding en schoenen en organiseert een feestelijke kledingwinkel waar kinderen hun kleren en schoenen mogen uitkiezen. Jammer genoeg werd onze motie niet gesteund door de coalitie van LB, CDA en VVD. NLM vindt dit een gemiste kans.

https://nieuwlinksmaasgouw.nl/nieuws/algemene-beschouwing-nieuw-links-maasgouw